Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Lyrics Naats by Owais Qadri

Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak
Naseeb Par Hain Woh Aaj Naza Jine Saraf Haj Ka Mill Raha Hain
Meena Ki Janib Rawan Dawan Hain Labu Pe Labbaik Ki Sada Hain
Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak
Ba Chasme Numkom Koi Dua Mein Toh Koi Musrof Hain Sana Mein
Khuda Ke Mehman Hain Meena Mein Ajeeb Kaifo Suroor Sa Hain
Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak
Qubool Kyu Na Ho Ab Dua E Meli Muqaddar Se Yeh Faza E
Muhaaf Uski Ho Sab Khata E Jo Aaj Arfaat Mein Khade Hain
Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak
Hukoofe Arfat Se Hoke Kundun Chale Mustalba Haji Hulchal
Mahek Raha Dil O Ka Gulshan Khuse Se Chaira Chamak Raha Hain
Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak
Anokhi Busti Ajab Zameen Hain Ke Sooz Aisa Kahi Nhi Hain
Yeh Kis Qadar Aaj Yeh Sab Aasee Hain Karam Khuda Yahan Bada
Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak
Magan Koi Dhoond Ne Mein Sang Hain Ramme Ki Dil Mein Badi Umang Hain
Thakun Se Chura Yeh Ang  E Ang Hain Magar Thakun Mein Bhi Ek Maza Hain
Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak
Ubaid Apni Kaha Yeh Aukat Ke Lekar Jaye Yahan Ki Barkat
Nabi Sadqe Dua Ka Damn Sbhi Muradu Se Bar Gaya Hain
Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Innal Humda wanehmata Laka walmulk La Shaire Ka Lak

2 Comments on “Labbaik Allahumma Labbaik Labbaika LA Shaire Ka Laka Labbaik Lyrics Naats by Owais Qadri”

Leave a Reply

Your email address will not be published.